ติดต่อ-สอบถาม 081-6142826

ท่านรอซูลุลลอฮฺ ห้ามการบำบัดรักษาด้วยสิ่งที่ต้องห้าม

การบำบัดรักษาด้วยสิ่งที่ต้องห้ามนั้น ทั้งด้านสติปัญญาและด้านบทบัญญัติ ถือว่า ไม่เป็นสิ่งที่ถูกอนุมัติอย่างเด็ดขาด เช่น สุรา กบ

ท่านรอซูลุลลอฮฺ ห้ามการบำบัดรักษาด้วยสิ่งที่ต้องห้าม
การบำบัดรักษาด้วยสิ่งที่ต้องห้ามนั้น ทั้งด้านสติปัญญาและด้านบทบัญญัติ ถือว่า ไม่เป็นสิ่งที่ถูกอนุมัติอย่างเด็ดขาด เช่น สุรา กบ และสิ่งที่สกปรกต่างๆ เพราะฉะนั้น อัลลอฮฺทรงห้ามบรรดานบีอิสรออีลไว้ในอัลกุรอานที่ว่า
“เนื่องด้วยความชอบธรรมของบรรดาผู้ที่เป็นยิว เราจึงได้ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งบรรดาสิ่งดีๆ (สัตว์ที่มีเล็บทุกชนิด) ที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขาแล้ว”
รายงานจากอบี ดัรฺดาอฺ ท่านรอซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า
“แท้จริง อัลลอฮฺ ประทานโรคต่างๆ และยาบำบัดโรคนั้น และทุกโรคนั้นย่อมมียาบำบัด ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงบำบัดรักษาโรค และอย่าบำบัดรักษาโรคด้วยกับสิ่งต้องห้าม”
1. สิ่งสกปรกนั้น เป็นที่ต้องห้ามในการนำมาบำบัดรักษาโรค รายงานจากท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺ เล่าว่า
“ท่านรอซูลุลลอฮฺ ห้ามการบำบัดรักษาโรคด้วยสิ่งสกปรก”
2. สุรา หรือสิ่งที่ทำให้มึนเมาทั้งหมด เป็นที่ต้องห้ามในการนำมาบำบัดรักษาโรค
รายงานจาก ฎอริก บิน สุวัยด์ เล่าว่า
“แท้จริง ท่านรอซูลุลลอฮฺ ถูกถามเกี่ยวกับสุรา ในการบำบัดโรค ท่านตอบว่า มันคือโรค และไม่ใช่ยาบำบัดโรค”
3. กบ นั้นเป็นที่ต้องห้ามในการบำบัดรักษาโรค
อิมามอะฮฺมัด กล่าวว่า “กบนั้นไม่อนุญาตให้นำมาบำบัดรักษาโรค เพราะท่านรอซูลุลลอฮฺ กล่าวว่าห้ามฆ่ามัน”
“รายงานจากอับดุรเราะฮฺมาน บิน อษมาน รอฏิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า แท้จริง แพทย์คนหนึ่งกล่าวถึงกบในการนำมาบำบัดรักษาโรคขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮฺอยู่ด้วย ดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮฺได้ห้ามเขาในการฆ่ามัน”
เพราะฉะนั้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการนำมาบำบัดรักษาโรคต่างๆ เพราะท่านรอซูลุลลอฮฺได้ห้ามไว้เพราะมีสมุนไพรหลายชนิดที่ท่านรอซูลรับประกันว่า สามารถรักษาโรคได้ ด้วยการอนุมัติจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ผู้ลงบทความ :